เกี่ยวกับบริษัทเรา SDC

การบริการเราเป็นที่"หนึ่ง"

บริษัท ซิสเต็มส์ ดอท คอม จำกัด
(System Dot Com Co., Ltd. หรือ SDC)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 จากการที่เป็นผู้ให้บริการด้านระบบ IT Infrastructure โดยครอบคลุมการจำหน่าย บริการติดตั้ง และซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์ หรือ MA (Maintenance Agreement Service) ภายใต้แบรนด์ชั้นนำทางด้านไอที อาทิ IBM, Dell, HP, Lenovo, Cisco และอื่นๆ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 11 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ และการให้บริการด้านไอที โซลูชันอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Products, Services & Technology Solutions

มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการระบบสารสนเทศครบวงจรอย่างสมบูรณ์แบบ

Services

บริษัท SDC มีบุคลากรที่พร้อมด้วยประสบการณ์ และความชำนาญในการให้บริการ การซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษาระบบ IT Infrastructure จากการให้บริการที่มีคุณภาพดังกล่าว ทำให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์และระบบไอทีที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของท่าน จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

Relocation Service

ในกรณีที่ธุรกิจของท่านมีแผนดำเนินการย้ายสถานที่ประกอบการ หรือห้องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะต้องมีการขนย้ายอุปกรณ์และระบบทางด้านไอที บริษัท SDC ยินดีนำเสนอการให้บริการขนย้ายระบบไอทีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ ประกอบกับกระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบ การขนย้ายทุกขั้นตอนอย่างปลอดยภัย

Outsourcing Service

ในกรณีที่ธุรกิจของท่านมีความสนใจในการบริการงานระบบไอทีแบบ Outsourcing บริษัท SDC มีบริการดังกล่าว ในการเป็นผู้ดูแล บริหารระบบงานไอทีภายในองค์กรธุรกิจแบบรวมทั้งระบบ หรือแบบเฉพาะส่วนงาน โดยการจัดหาและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถตามลักษณะงาน ตรงตามความต้องการทางธุรกิจ

DRS (Disaster Recovery Service)

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ วางแผนและการทดสอบแผนฉุกเฉินสำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Disaster Recovery Plan หรือ DR plan) บริการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Site หรือ DR site) และบริการสำรองและกู้คืนข้อมูล (Backup Recovery) เพื่อบริหารความเสี่ยง และเตรียมพร้อมในการลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

Data Center Infrastructure & Site Preparation Service

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ สร้าง และติดตั้งระบบสำหรับ Data center และ ห้องคอมพิวเตอร์ แบบครบวงจร ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

Cabling Service

บริการ ออกแบบ เดินสายสัญญาณเครือข่ายสื่อสาร ไฟเบอร์ LAN และอื่นๆ ในสำนักงาน โรงงาน ทั้งแบบภายในและภายนอกอาคาร โดยการสำรวจพื้นที่หน้างาน วิเคราะห์ และออกแบบโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและการใช้งานจริง การดำเนินการติดตั้ง ด้วยทีมงานคุณภาพ พร้อมรายงานตรวจสอบคุณภาพสายสัญญาน และการรับประกันผลงาน

Rental & Leasing

บริการเช่าซื้ออุปกรณ์และระบบไอที กลุ่ม Server, Storage และ PC/Notebook เพื่อให้ธุรกิจของท่านสามารถบริหารจัดการการลงทุน และกระแสเงินสดได้อย่างสมดุลและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ

ผลิตภันฑ์

เราให้คำปรึกษา และ สามารถวิเคราะห์การใช้งานให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้อย่างลงตัว

Enterprise System

ให้คำปรึกษา วิเคราะห์การใช้งานในปัจจุบัน และวางแผนรองรับการใช้งานในอนาคต เพื่อออกแบบ และ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แบรนด์ชั้นนำ ตรงตามความต้องการทางธุรกิจ เหมาะสมกับการใช้งานตาม ประเภท ขนาดธุรกิจ มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน

Storage Infrastructure

ให้คำปรึกษา วิเคราะห์การใช้งานในปัจจุบัน และวางแผนรองรับการใช้งานในอนาคต เพื่อออกแบบ และ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แบรนด์ชั้นนำ ตรงตามความต้องการทางธุรกิจ เหมาะสมกับการใช้งานตาม ประเภท ขนาดธุรกิจ มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน

Backup Infrastructure

ให้คำปรึกษา วิเคราะห์การใช้งานในปัจจุบัน และวางแผนรองรับการใช้งานในอนาคต เพื่อออกแบบ และ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แบรนด์ชั้นนำ ตรงตามความต้องการทางธุรกิจ เหมาะสมกับการใช้งานตาม ประเภท ขนาดธุรกิจ มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน

Personnel Computer and Notebook

ให้คำปรึกษา วิเคราะห์การใช้งานในปัจจุบัน และวางแผนรองรับการใช้งานในอนาคต เพื่อออกแบบ และ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แบรนด์ชั้นนำ ตรงตามความต้องการทางธุรกิจ เหมาะสมกับการใช้งานตาม ประเภท ขนาดธุรกิจ มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน

Network and Security

ให้คำปรึกษา วิเคราะห์การใช้งานในปัจจุบัน และวางแผนรองรับการใช้งานในอนาคต เพื่อออกแบบ และ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แบรนด์ชั้นนำ ตรงตามความต้องการทางธุรกิจ เหมาะสมกับการใช้งานตาม ประเภท ขนาดธุรกิจ มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน

Physical Security (CCTV, Finger Scan and Access Control)

ให้คำปรึกษา วิเคราะห์การใช้งานในปัจจุบัน และวางแผนรองรับการใช้งานในอนาคต เพื่อออกแบบ และ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แบรนด์ชั้นนำ ตรงตามความต้องการทางธุรกิจ เหมาะสมกับการใช้งานตาม ประเภท ขนาดธุรกิจ มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน

Software

Mail & Collaboration บริการออกแบบระบบ email เพื่อให้การสื่อสารภายในองค์กรธุรกิจ และเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Office Supplies บริษัท SDC นำเสนอบริการ และสินค้าในหมวดซัพพลาย เพื่อช่วยธุรกิจของท่านในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและการจัดการวัสดุสำนักงานสิ้นเปลืองที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม เช่น Toner, ตลับหมึก, ผ้าหมึก printer, ม้วนเทป เป็นต้น

Technology Solutions

การบริการเราเป็นที่"หนึ่ง"

บริษัท SDC ยินดีให้บริการ ให้คำปรึกษา ออกแบบและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (end-to-end System Integration) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้งานทางธุรกิจของท่าน โดยคัดเลือกและผสมผสานเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตอบสนองการใช้งาน และมีความคุ้มค่าทางการลงทุน